Ważne telefony Jura Krakowsko-Częstochowska
  1. Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR) - Grupa Jurajska, 42-425 Podlesice, Podlesice 5, telefon alarmowy 985, tel. 034/315-20-00, 034/315-20-99

  2. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Zawierciu, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 93, 42- 400 Zawiercie, dyspozytor tel. - 999, 112, 32/672 47 88, 32/672 47 00

  3. Policja. Komenda Powiatowa, ul. Jana Kasprowicza 9, 42-400 Zawiercie, te.: 997, 32/673 82 00

  4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, ul. Leśna 12, 42-400 Zawiercie, tel.: 999, 32/6721615, 32/6721616